You are currently viewing Kto może reprezentować firmę transportową za granicą?

Kto może reprezentować firmę transportową za granicą?

Odpowiednie zorganizowanie naszych pracowników poza granicami naszego kraju jest bardzo ważne. Szczególnie w sytuacji, gdy delegujemy ich do krajów wysoko rozwiniętych, które posiadają silne gospodarki oraz przepisy, których celem jest ochrona lokalnych pracowników. W takich sytuacjach organy państwowe tych krajów mogą chcieć sprawdzać, czy wywiązujemy się ze wszystkich przepisów, które są na nas nałożone.

Zainwestujmy w usługi przedstawiciela za granicą

rekomendowany przedstawiciel transportu we francjiProwadząc swoją firmę w kraju nie zawsze będziemy w stanie udać się chociażby do Francji, żeby przedstawiać wszystkie niezbędne dokumenty w urzędach. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług przedstawiciela, który będzie na miejscu iw razie potrzeby osobiście zjawi się wu rzędzie. Obecnie jednak nie jest to zazwyczaj wymagane i wszystkie niezbędne dokumenty przedstawiciel może dostarczyć drogą elektroniczną. Plusem posiadania takie przedstawiciela za granicą jest to, że porozumie się on z urzędami w języku, który jest językiem urzędowym w danym kraju. My możemy mieć z tym problem. To bardzo ważne szczególnie w firmach transportowych, które muszą zgłaszać swoich oddelegowanych pracowników oraz wykazywać, że płacą im w odpowiedni sposób. Wynika to z przepisów, które nakazują pracownikom delegowanym do pracy na terenie Francji płacić najniższe wynagrodzenie francuskie lub więcej. To bardzo duże obciążenie dla naszych polskich pracodawców, którzy płacili pracownikom pracującym poza granicami kraju stawki krajowe. Pomogło to jednak francuskim firmom transportowym. Inne kraje wysoce rozwinięte także posiadają takie przepisy. Jeżeli interesuje nas rekomendowany przedstawiciel transportu we Francji, warto kierować się opiniami w internecie. Firma, która cieszy się dobrymi opiniami swoich klientów, będzie w stanie pomóc nam w razie potrzeby.

Warto pamiętać o tym, że francuskie służby kontrolne mogą wymagać od nas posiadania odpowiednich dokumentów dotyczących naszego pracownika nawet w okresie osiemnastu miesięcy po zakończeniu jego pracy. Wówczas musimy przedstawić szereg dokumentów, które potwierdzą, że stosowaliśmy się do przepisów, z godnie z którymi na terenie Francji trzeba zarabiać według francuskiego prawa. Dokumenty te nasz przedstawiciel może pokazać odpowiednim organom.

Więcej na; https://impolsarl.com/

Dodaj komentarz