You are currently viewing Wybieramy sprawny transport odpadów

Wybieramy sprawny transport odpadów

Potoczna nazwa zezwolenia na przewóz odpadów we Włoszech to licencja ALBO. Możliwe jest jej uzyskanie po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Włoskiego Rejestru Przewoźników Ekologicznych. Wprowadzane zmiany w przepisach pozwalają przewoźnikom znacznie łatwiej wykonywać przewóz odpadów na terenie Włoch. Konieczne jest jednak dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz właściwe dopełnienie formalności z tego zakresu.

Planujemy sprawny transport odpadów we Włoszech

włochy - sprawny transport odpadówKwestie dotyczące przewozu odpadów we Włoszech są regulowane Dekretem z 2006 roku. Na jego podstawie został utworzony Włoski Rejestr Przewoźników Odpadów, który jest prowadzony przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Morza i Lądu. W przypadku zagranicznych firm, które chcą dokonać transakcji międzynarodowego przewozu odpadów we Włoszech, konieczne jest ich wpisanie w Rejestrze do kategorii 6 czyli Przewozy Międzynarodowe. Dodatkowo podstawowym warunkiem uzyskania takiego wpisu jest posiadanie przez firmę przewozową licencji wspólnotowej odnośnie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz odpadów jest wydawane na okres 5 lat. W odróżnieniu od innych krajów europejskich, uzyskanie pozwolenia na przewóz odpadów we Włoszech jest czasochłonną oraz skomplikowaną procedurą, jaka wymaga dopełnienia licznych formalności w urzędach. Jeżeli interesują nas włochy – sprawny transport odpadów musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest przede wszystkim skompletowanie dokumentacji, jaka będzie udowadniała spełnienie przez firmę transportową wszelkich wymagań, a także przetłumaczenie ich na język włoski. Długa lista wymagań postawionych zagranicznym przewoźnikom sprawia, iż chcąc uzyskać licencję ALBO warto skorzystać z pomocy specjalistów z tego zakresu. Takie firmy działają w naszym imieniu na terenie Włoch i reprezentują nas w czasie całej procedury przed urzędem. Umożliwia to również zweryfikowanie dokumentów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi we Włoszech przepisami i ocenę szans na uzyskanie licencji.

Zgodnie z wprowadzonym w październiku 2017 roku rozporządzeniem, możliwy jest także czasowy podnajem pojazdów między firmami posiadającymi licencję ALBO. Dzięki temu firmy mogą wypożyczać sobie pojazdy na podstawie prostej umowy, jaką kierowca musi posiadać w pojeździe. Jest to bardzo korzystne rozwiązania dla firm zajmujących się specjalistycznymi przewozami, w przypadku których niezbędne są pojazdy spełniające konkretne wymagania techniczne.