You are currently viewing Wytrzymałość bram w zakładach produkcyjnych pod względem pożaru

Wytrzymałość bram w zakładach produkcyjnych pod względem pożaru

Na hali produkcyjnej pracuje zazwyczaj bardzo wielu pracowników, którzy wykonują codziennie swoje obowiązki. Tak duże zatłoczenie ludzi w jednym miejscu generuje pewne niebezpieczeństwa związane z możliwymi wypadkami. Oczywiście w każdym zakładzie obowiązują zasady dotyczące BHP i ich przestrzeganie ogranicza to ryzyko, jednak nie da się go wykluczyć całkowicie. Szczególnie możliwości wystąpienia pożaru.

Wytrzymałość przeciwpożarowa bram rolowanych

bramaW zakładach przemysłowych, gdzie produkcja odbywa się na halach ciągi komunikacyjne pomiędzy halami są przedzielone bramami, najczęściej są to bramy rolowane, ze względu na ich odpowiednią konstrukcję. W hali pożar może zostać wywołany przez cokolwiek. Samo nieprzestrzeganie przepisów BHP może go spowodować, na przykład gdy ktoś nie stosuje się do zakazu palenia papierosów, albo, gdy ktoś nieumiejętnie obsługuje jakąś maszynę. Może go też spowodować zwarcie w instalacji elektrycznej, która występuje na hali. Powodów jest tak naprawdę dość sporo, jednak poza tym należy się także przejmować tym co zrobić, gdy pożar wystąpi. Liczy się tutaj szybie zaalarmowanie i ewakuacja osób, które znajdują się w budynku. Dopiero w następnej kolejności należy przejść do akcji powstrzymywania pożaru. Dużą rolę w tym zakresie będą tutaj odgrywały wytrzymałe bramy rolowane ppoż, których zadaniem będzie powstrzymanie rozprzestrzeniającego się ognia. Taka brama powinna mieć konstrukcję odporną na ogień, zarówno ze względu na materiał, z jakiego jest zrobiona, a także z powodu jej konstrukcji. Rolą materiału będzie powstrzymanie wysokiej temperatury, a co do mechanizmu, to musi być on tak skonstruowany, aby nawet pomimo braku prądu dało się taką bramę zarówno zamknąć, jak i otworzyć. Wtedy gdy instalacja napięciowa się spali to nadal możemy manewrować bramą i ją otworzyć oraz zamknąć.

Co do bram istnieje szereg wytycznych przeciwpożarowych, które określają jak powinny być skonstruowane bramy, aby były one odporne na ogień. Na podstawie tych wytycznych producenci produkują swoje bramy i muszą wydać na nie odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełniają one te normy. Każdy budynek zakładowy musi być odebrany przez straż pożarną, która patrzy uważnie na te dokumenty i bez nich nie dopuści budynku do użytkowania.a

Więcej na: https://fortaxa.pl/

Dodaj komentarz